Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

szerszer
0472 475b
Reposted fromfavv favv viavaka vaka
szerszer
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
1799 c926 500

August 03 2017

szerszer
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viamadadream madadream
szerszer
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viabukazla bukazla
szerszer
szerszer
szerszer
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
szerszer
Enough with the clutter via They can talk
Reposted fromanabee anabee viaCarridwen Carridwen

June 26 2017

szerszer
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viaretro-girl retro-girl
szerszer
Najpierw umieraj dotknięta słowami, które zupka Ci podstawiła pod nos (bo zupka to taki narrator wszechwiedzący - zawsze wie co czujesz) a 3 minuty później repostuj burgery z frytkami. 
szerszer
szerszer
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
szerszer
4532 9be0
Gałczyński
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
szerszer
7982 a048 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianezavisan nezavisan

June 23 2017

szerszer
szerszer
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianiskowo niskowo
szerszer
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
szerszer
Reposted fromLane Lane vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl