Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

szerszer
6697 90ff 500
Reposted fromthetemple thetemple viasatyrlane satyrlane
szerszer
szerszer
szerszer
5502 e5d8
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
szerszer
1831 936a 500
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
szerszer
szerszer

July 05 2019

szerszer
9998 fbf1
Reposted fromfungi fungi vialou8 lou8

July 04 2019

szerszer

July 03 2019

szerszer

July 01 2019

szerszer
szerszer
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianiskowo niskowo
szerszer
szerszer
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma

June 27 2019

szerszer

June 23 2019

szerszer
szerszer
1332 4b30 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaSilentForest SilentForest
szerszer
szerszer
"Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki."
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaeternaljourney eternaljourney
szerszer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl