Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

szerszer
szerszer
9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson viazapachsiana zapachsiana
szerszer
2223 ee88
Reposted fromwhatu whatu viapsychedelix psychedelix
szerszer
Bo też nie ma większej nienawiści, niż zrodzona z bliskości.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
szerszer
szerszer
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
szerszer
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
szerszer
6764 7387 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
szerszer
szerszer
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
3030 c878 500

M. Hłasko

szerszer

September 16 2018

szerszer
szerszer
szerszer
szerszer
7143 c6a4
Reposted fromkarahippie karahippie viabzdura bzdura
szerszer
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol viabzdura bzdura
szerszer
3082 28ad 500
Reposted fromHanoi Hanoi viabzdura bzdura
szerszer
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl