Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

szerszer

Pamięć serca unicestwia złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre, dzięki temu mechanizmowi udaje nam się znosić ciężar przeszłości.
— Gabriel García Marquez
Reposted bySkydelanSkydelanLejdiWiolettakochajmniebanshebansheohmydeer

April 17 2018

szerszer
6022 631f
Reposted fromunco unco vianiskowo niskowo
szerszer
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 vianezavisan nezavisan
szerszer
3182 6335
Reposted fromnezavisan nezavisan
szerszer
Każdy człowiek musi znaleźć taki aspekt mitu, który będzie związany z jego własnym życiem. Mity w zasadzie pełnią cztery funkcje. Pierwsza jest mistyczna: gdy uświadamiasz sobie, jakim cudem jest wszechświat i ty sam, i gdy odczuwasz lęk wobec tej tajemnicy. (...) Druga (...) jest wymiarem kosmologicznym (...); ukazuje ci kształt wszechświata, ale w taki sposób, że znów dostrzegasz w nim tajemnicę. (...) Trzecia (...) jest socjologiczna, polega na podtrzymywaniu i uzasadnianiu pewnego porządku społecznego.(...) czwarta (...) pedagogiczna: w jaki sposób żyć po ludzku w każdych okolicznościach. Mity mogą nas tego nauczyć.
— Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, 1988, tłum. Ireneusz Kania
Reposted fromstonerr stonerr vianezavisan nezavisan
szerszer
7213 78d2 500
Reposted frominto-black into-black vianezavisan nezavisan
szerszer
8605 5eb4
Reposted fromtotal1ty total1ty vianezavisan nezavisan
szerszer

April 12 2018

szerszer
8355 40b5 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabukazla bukazla
szerszer
W księżycowy wniknąć chłód,

Wejść w to srebro na wskroś złote,

W niezawiły śmierci cud

I w zawiłą beztęsknotę!


Był tam niegdyś czar i śmiech,

Tłumy bogów w snów obłędzie —

Było dwóch i było trzech —

Lecz żadnego już nie będzie!

Został po nich — rozpęd wzwyż,

I ta oddal bez przyczyny,

I ten złoty nadmiar cisz —

I te srebrne szumowiny...

Tam bym ciebie spotkać chciał!

Tam się przyjrzeć twemu licu!

Właśnie dwojga naszych ciał

Brak mi teraz na księżycu!

Noc oddycha naszą krwią,

Krew podziemną płynie miedzą...

Nasze ciała teraz śpią —

Nasze ciała nic nie wiedzą...

— Bolesław Leśmian "Wiersz księżycowy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viashitsuri shitsuri
szerszer
Zwykło się mawiać, że "...najbardziej boli wtedy, kiedy idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi... (...)
— jeden z komentarzy pod teledyskiem do piosenki "Spójrz" zespołu LemON.

April 05 2018

szerszer

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
szerszer
3111 aaa6
Reposted fromtichga tichga viashitsuri shitsuri
szerszer
3397 a400
Reposted fromnazarena nazarena viashitsuri shitsuri
szerszer
7405 0003 500
szerszer
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaheartbreak heartbreak
szerszer
4107 3197 500
Reposted fromsavatage savatage viagdziejestola gdziejestola
szerszer
8915 aa38 500
Reposted frombiru biru vianiemaproblemu niemaproblemu
szerszer
7013 6d29
Reposted fromtojad tojad vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl