Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

szerszer
5098 8771
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagitana gitana
szerszer
7645 636e
Reposted fromtichga tichga viaoutofmyhead outofmyhead
szerszer
Miejmy nadzieję, że to właśnie początek. 
szerszer
szerszer

Ale potem przypominam sobie, że miłość nie zawsze jest piękna. Czasami zamiast radości, uśmiechu i trzepotu motylich skrzydeł w brzuchu towarzyszą jej ból, łzy i odgłos pękającego serca.

— Martyna Senator - "Z popiołów"

July 02 2018

szerszer

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianiskowo niskowo
szerszer
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viacatchdimoment catchdimoment
szerszer

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia


— Jarosław Borszewicz

June 26 2018

szerszer
szerszer
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno

June 10 2018

szerszer
9028 8a2d 500
Reposted fromSanthe Santhe vianiskowo niskowo
szerszer
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiskowo niskowo
szerszer

r2--d2: Goreme, Cappadocia. October, 2015.

szerszer

ysvoice: Fiat 500 on the street of Trastevere, Rome

May 08 2018

szerszer
"Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie można było odkryć oazy. Pogódź się z życiem, takim jakie ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie."   
http://free-white-butterfly.tumblr.com/
Reposted fromcytaty cytaty viazwariowalam zwariowalam
szerszer

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viashitsuri shitsuri
szerszer
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
szerszer
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viasomebunny somebunny
szerszer
0778 1e5b
Reposted fromlaters laters viasomebunny somebunny

May 05 2018

szerszer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl