Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

szerszer
3036 f8a7
ziemniak, kartofel, pyra
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaSapereAude SapereAude

December 02 2017

szerszer

Kto walczy z potworami, powinien się strzec, by walka nie uczyniła go jednym z nich. Bo kiedy długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w Ciebie.

— Nietzsche
Reposted byvloczykij vloczykij

December 01 2017

szerszer
1879 fb9c 500
szerszer
0620 6f81
szerszer
Albo bycie powodem, dla którego ktoś się już do kogoś innego nie odzywa. 

November 26 2017

szerszer
0592 3a94 500
Reposted fromstroschek stroschek viabrzoskvinia brzoskvinia
szerszer
0655 befe
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutofmyhead outofmyhead

November 24 2017

szerszer
6572 613e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viashampain shampain
szerszer
8099 c799 500
Reposted fromMakeMePurr MakeMePurr viaverdantforce verdantforce
szerszer
5813 77b9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabadblood badblood

November 23 2017

szerszer
5554 8830
Reposted frompierdolony pierdolony viapixielark pixielark
szerszer
szerszer
7354 f75b 500
Chyba już znalazłem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo

November 07 2017

4630 ac3a 500

bitchussy:

halloween omg no this is beautiful 

Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viajethra jethra
szerszer
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajethra jethra
szerszer
szerszer
6894 8bef 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viabzdura bzdura
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl