Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

szerszer
Najsmutniejsze jest to, że nawet nie jest mi przykro. Jedynie czuję głębokie rozczarowanie, że osoba, której ufałam najbardziej, okazała się tego zaufania najmniej wartą. I ogromną ulgę, bo wszystko co najgorsze, już się wydarzyło, więc nic już mnie w tej kwestii nie skrzywdzi. Jednego dnia czuć do kogoś miłość, a drugiego odrazę. A dziadek mówił, a ostrzegał; uważaj czego sobie życzysz, bo jeszcze się spełni. No cóż, teraz rozumiem. 
szerszer
5528 fe40 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavertheer vertheer
szerszer
9220 27f1
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo
szerszer
7506 0812 500
"Angara. Córka Bajkała"
Reposted fromlubieja lubieja viaCarridwen Carridwen
szerszer
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
szerszer
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianiskowo niskowo
szerszer
Reposted fromlaserpony laserpony vianiskowo niskowo

January 28 2018

szerszer
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
szerszer
A niesłusznie. Łatwo nie było, nie jest i nie będzie. Życie jest po prostu warte życia. Dobrej nocy 

January 25 2018

szerszer
Reposted fromgruetze gruetze vianiskowo niskowo
szerszer
Sørvágsvatn, Faroe Islands
szerszer
3183 6572 500
It's funny because it's true.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabzdura bzdura
szerszer
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafantazja fantazja

January 21 2018

szerszer
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianiskowo niskowo
szerszer
5617 b3f3 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianiskowo niskowo
szerszer
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo

January 20 2018

szerszer
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
szerszer
szerszer
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
szerszer
1579 b84a 500
Reposted frompunisher punisher viaCarridwen Carridwen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl