Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

4415 4663 500

bohemianhomes:

House Boats, Floating Homes, via Moon to Moon

9494 7e86 500

Zwinger Palace, Dresden (by Polybert49)

3709 e4b3

banshy:

Saksun, Faroe Islands by Manuel Dietrich

Reposted fromsadnessdove sadnessdove vianiskowo niskowo
szerszer
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
szerszer
2790 a2c2 500
Goodest chilled doggo on an adventure
2613 5141
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianiskowo niskowo
szerszer
0854 35f1 500
Kiedy pytają jak się trzymam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo

September 06 2017

szerszer
9356 2e6d
7709 a1fe 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viajethra jethra
szerszer
szerszer
2084 ac19 500
szerszer
8677 002a 500

August 18 2017

szerszer
-Gdzie są ludzie? - podjął wreszcie rozmowę Mały Książę.
-Trochę tu samotnie na tej pustyni...
-Wśród ludzi też jest samotnie - odrzekła żmija.
— Mały Książe
Reposted fromcorvax corvax viavigil vigil
szerszer
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viajethra jethra
szerszer
szerszer
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viajethra jethra
szerszer
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
szerszer
szerszer
4792 6789 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
szerszer
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl