Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

szerszer
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
szerszer
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
szerszer
4589 b8e5 500
Pologne
szerszer
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

September 16 2019

szerszer
9870 01dd
Reposted fromLane Lane viasatyrlane satyrlane

September 15 2019

szerszer
5484 c70d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
szerszer
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
szerszer
9445 dc36 500
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo

September 14 2019

szerszer
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vianiskowo niskowo
szerszer
8682 ebc1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

September 13 2019

szerszer
szerszer
8368 ed02 500
Reposted fromfungi fungi viainto-black into-black

September 11 2019

szerszer
- Kupiłam ją na przecenie. Kosztowała dwanaście złotych!

- To nigdy nie jest tylko dwanaście złotych.
— Tomasz Michniewicz, Chrobot
szerszer
W wielu językach słowa "cierpliwość" i "cierpienie" mają wspólny korzeń. W Kolumbii słowo cierpliwość to paciencia "nauka spokoju".
— Tomasz Michniewicz, Chrobot
szerszer
Na nieznajomych w Ugandzie różnie się mówi. Na niektórych - omugwira. O takim nieznajomym nic nie wiesz. Ale większości nieznajomych Marggie mogła nazywać mukwano - niby nieznajomy, ale przyjazny. Taki przyjaciel, którego nie znasz
— Tomasz Michniewicz, Chrobot
szerszer
4992 1327
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialou8 lou8
szerszer
4667 b170 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight vialou8 lou8
szerszer
7868 9a35
Reposted fromipo ipo viainto-black into-black
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
szerszer
Reposted fromFlau Flau viaeskapiza eskapiza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl