Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

szerszer
szerszer
6096 b00b 500
Reposted fromohshit ohshit viaeskapiza eskapiza

September 08 2019

szerszer
5694 5e23 500

September 07 2019

szerszer
4992 1327
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialou8 lou8
szerszer
Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
szerszer
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak vianiskowo niskowo

September 02 2019

szerszer
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją. 
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viagogullo77 gogullo77
4527 999d
Reposted fromNanutka Nanutka viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
szerszer
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianiskowo niskowo
szerszer

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viairmelin irmelin
szerszer
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover

August 31 2019

szerszer
5732 28c8
szerszer
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

szerszer
2757 b6ad 500
Reposted fromcebulowa cebulowa vianieobecnosc nieobecnosc
1143 b91e 500
szerszer
szerszer

August 30 2019

0756 2df0
Reposted fromunco unco viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl