Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

szerszer
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch vialove-in-vain love-in-vain
szerszer
6462 dbc1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
szerszer
1590 1ddd
Reposted fromyikes yikes vianiebieskieoczy niebieskieoczy
szerszer
3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant via12czerwca 12czerwca

January 22 2020

szerszer
2489 a9bd 500
Patataj, patataj...
Reposted fromtaki1 taki1 vianiskowo niskowo
szerszer
8067 847e 500
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky vianiskowo niskowo
szerszer
5485 d172 500
Małecki, Ślady
Reposted fromSilentRule SilentRule vianiskowo niskowo

January 16 2020

szerszer
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu.
— Cynthia Swanson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
szerszer
"Nieporozumienia wyjaśnione prowadzą do poznania i do większego porozumienia – nie wyjaśnione zatruwają ośrodki istotnych uczuć w sposób nieznaczny i następnie wywołują obcość przy pozornej bliskości".
Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1923-1927)
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
szerszer
0773 f352 500
Warsaw City Lights via Ron Garan photos
Reposted fromjackal jackal vianiskowo niskowo

January 14 2020

szerszer
Reposted fromshakeme shakeme viasatyrlane satyrlane
szerszer
0099 fe96 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaeskapiza eskapiza

January 04 2020

0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSilentForest SilentForest

January 02 2020

szerszer
1314 e093 500
Świerczynska Anna. 
Reposted fromhrafn hrafn viaeskapiza eskapiza

December 31 2019

szerszer
2376 8609 500
Reposted fromniente niente viaSilentForest SilentForest
szerszer
0935 7b53 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSilentForest SilentForest
szerszer
3572 38d7 500
Reposted fromexistential existential viaSilentForest SilentForest

December 27 2019

szerszer
0376 ae51
Reposted fromteijakool teijakool viaSilentForest SilentForest

December 26 2019

szerszer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl