Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

szerszer
2083 d15c 500
Reposted fromverronique verronique vianieobecnosc nieobecnosc
szerszer
Reposted fromshakeme shakeme viaalensztajn alensztajn
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
szerszer
szerszer
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
szerszer
- Nie mam pojęcia, co robię.
- Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent – Perfekcyjne kłamstwo
Reposted fromnyaako nyaako viaEtien Etien
szerszer
szerszer
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabzdura bzdura

September 27 2019

szerszer
6141 c840
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
szerszer
9456 47e6 500

Piotr Sommer
Reposted fromciarka ciarka vianiskowo niskowo
szerszer
5164 8619 500
Reposted fromgaf gaf viaeskapiza eskapiza
szerszer
8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viaeskapiza eskapiza
szerszer
4873 fa7a 500
When it’s cold enough to see the melody.
Reposted fromPoranny Poranny viaSilentForest SilentForest
szerszer
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
szerszer
8565 6eac 500
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l vianieobecnosc nieobecnosc
szerszer
9676 c475
Reposted frommiststueck miststueck viaSilentForest SilentForest
szerszer
9795 095b
szerszer
7611 ba84 500
Reposted fromRowena Rowena viasatyrlane satyrlane

September 25 2019

szerszer
2254 598d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaJessSilente JessSilente
szerszer
1814 fc4a
Reposted fromteijakool teijakool viayoungandstupid youngandstupid
szerszer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...